Χλωρίδα και Πανίδα του Ολύμπου.

ΕΘΝΙΚΟΣ  ΔΡΥΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ

 Έτος  Ίδρυσης :  1938

Έκταση  συνολική  =  400.000   στρέμματα

Έκταση  πυρήνα =  44.500  στρέμματα

 

Στην  ανατολική πλευρά  της Κεντρικής  Ελλάδας,  κοντά  στην  Λεπτοκαρυά ,

στο  νομό Πιερίας,  βρίσκεται το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας, ο  Όλυμπος, η μυθική

κατοικία  των αρχαίων   θεών.

Στους  ορεινούς  όγκους , τα οροπέδια  και τα φαράγγια  του  φιλοξενεί  πάνω

από 1.700   φυτικά είδη, πολλά από τα οποία  είναι σπάνια και   26  είναι  ενδημικά . Επίσης, υπάρχει μια  πλούσια πανίδα με πολλά είδη θηλαστικών , ερπετών, αμφίβιων και

εντόμων.

Θα πρέπει, επίσης,  να επισημανθεί η   σπουδαιότητα του Ολύμπου όσων

αφορά  την Γεωλογική του  ιδιομορφία.

Έτσι, ο  Όλυμπος αποτελεί ένα  ιδιαίτερο  φυσικό  περιβάλλον υψηλής

αισθητικής  αξίας και ορειβατικού ενδιαφέροντος.

Το  1981   κηρύχθηκε από την UNESCO   ως  « Απόθεμα  της Βιόσφαιρας »

( Biosphere Reserve).

Ο δρυμός αρχίζει από  υψόμετρο  600μ. και φτάνει ως την κορυφή  Πάνθεο ή  Μύτικας  (2.918,8μ.). Άλλες  κορυφές  είναι το Σκολιό (2911 μ.) ,  ο Θρόνος  του

Δία  ή Στεφάνι  (2909 μ. ),  ο Αγ. Αντώνιος  (2.817 μ.), ο Προφήτης  Ηλίας  (2788 μ.)  κ.λ.π.

Η  φυτοκάλυψη,  από τα χαμηλότερα προς τα ψηλότερα , αποτελείται από

λιγοστούς θαμνώνες  με είδη της μεσογειακής  μακκίας  (πουρνάρια, κουμαριές,

κέδρα, ρούδια  κ.λ.π.) μαζί με συστάδες  ή άτομα  φυλλοβόλων  και κωνοφόρων

δέντρων (πουρνάρι, αριά, κουμαριές, φιλίκια, ρείκια,  ρούδια , γαύροι, σφεντάμια, φτελιές, κέδρα  και τα είδη  πεύκου  (Pinus sp.) και  ελάτης  (Abies  borissi  regis.)

Στα ρέματα αναπτύσσονται  πλατάνια , ιτιές, σκλήθρα και άλλα παραποτάμια είδη .

Λίγο  ψηλότερα  υπάρχουν  δάση  από δρύς (Quercus  pubescens, q.conferta).

Τις  ψηλότερες και δροσερότερες  περιοχές  καλύπτουν  δύο  είδη  οξυάς (Fagus

Moesiaca και   Fagus  silvatica ) και τις  πιο ξηρές  και ηλιόλουστες το μαύρο  πεύκο

(Pinus nigra).

Το άλλο  είδους πεύκου του Ολύμπου  το ρόμπολο  (Pinus heldreichii) δημιουργεί  μεγάλα δάση που φτάνουν ως τα υποαλπικά λιβάδια. Εντυπωσιακή

είναι  και εδώ η  παρουσία  του κόκκινου κρίνου  (Lilium clalcedonicum). Στην

υποαλπική περιοχή ,  τα  χλοερά λιβάδια στα οποία  κυριαρχούν  είδη όπως  η  Viola

heterophylla, Festuca sp., Alopecurus sp., Carex sp., Saxifraga sp., Sedum sp.,Arenaria  Viola  sp., Linaria sp.,Geranium sp., κ.λ.π., εναλλάσσονται με εκτάσεις φρυγάνων και ημιθάμνων από είδη των  γενών   Astragalus, Berberis, Daphne, Buxus, Jupernicus  κ.α.  Από  τα  23  και πλέον ενδημικά είδη , όπως η  Potentilla  deorum, Genista  sakellariadis, Campanula  oreadum, Cerastium  theophrastii κ.α., ξεχωριστή επιστημονική σημασία  έχει  το   είδος  Jankea  heldreichii,  που αποτελεί  λείψανο της  παγετωνικής  περιόδου.

Επίσης, η πανίδα του δρυμού  είναι αρκετά πλούσια. Η ποικιλότητα  βιοτόπων  σε  διαφορετικά υψόμετρα προσφέρει ιδανικές  συνθήκες για πολλά είδη θηλαστικών,  συμπεριλαμβανομένων μεγάλων και μικρών  σαρκοφάγων , φυτοφάγων , αρπακτικών κ.λ.π.   Ένα  μικρό κοπάδι από αγριόγιδα  (Rupicapra rupicapra)   ζει  στις βραχώδεις περιοχές του δρυμού.

 

ΠΟΥΛΙΑ   ΤΟΥ  ΟΛΥΜΠΟΥ

 

 

Η πτηνοπανίδα  είναι  επίσης  ποικίλη και πλούσια   εκπροσωπούμενη  κυρίως από δασόβια  και θαμνόβια  πουλιά,  καθώς   επίσης από είδη της  Αλπικής ζώνης .  στην περιοχή ενδιαιτάται τουλάχιστον

ένα   ζευγάρι   Γυπαετού   (Gypaetus barbatus),  καθώς και   Χρυσαετοί   (Aquila  chrysaetos) ,  μπούφοι  (Bubo  bubo),  πολλά  είδη δρυοκολάπτη  μεταξύ των οποίων  το σπάνιο είδος  τριδάκτυλος   (Picoides  tridactylus).

Υπάρχουν  μαρτυρίες  ότι  παλαιότερα,  υπήρχαν στην περιοχή  Γύπες   (Gyps fulvus). Σήμερα ,δυστυχώς ,  λόγω έλλειψης  τροφής , έλλειψης  ησυχίας  αλλά και χρήσης  δηλητηρίων παλαιότερα ,  τα  μεγάλα  αυτά πουλιά  έχουν εξαφανιστεί από την περιοχή μας.

Επίσης, στον  Όλυμπο  υπάρχουν τα παρακάτω  είδη :

  1.  Πράσινη Τσικλιτάρα  (Δρυοκολάπτης)   (  Picus  viridis  )

 

Πράσινη Τσικλιτάρα

 

 

 

 

2.    Σταχτοσουσουράδα  (   Motacilla   cinerea )

Σταχτοσουσουράδα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.    Νεροκότσυφας  (  Cinclus  cinclus  )

Νεροκότσυφας

 

 

 

4.    Τρυποφράχτης  (  Troglodytes  troglodytes  )

Τρυποφράχτης

 

 

 

5.    Αηδόνι  (   Luscinia  megarhynchos )

Αηδόνι

 

 

 

 

 

6.   Σαΐνι    (Accipiter   brevipes)

Σαϊνι

 

 

 

 

 

 

7.  Τσιχλογέρακο    (Accipiter  nisus)

Τσιχλογέρακο

 

 

 

 

 

8. Ποντικογερακίνα   (  Buteo  buteo )

ποντικογερακινα

 

 

 

 

 

 

9. Δεντρογέρακο  (  Falco  subbuteo )

Δεντρογέρακο

 

 

 

 

 

10. Βραχοκιρκίνεζο(  Falco  tinnunculus )

Βραχοκιρκίνεζο

 

 

 

 

 

 

11.   Κουκουβάγια   (   Athene  noctua )

Κουκουβάγια

 

 

 

 

12.  Φάσσα  (  Columbia  palumbus )

Φάσσα

 

 

 

13.  Δεκαοχτούρα  (   Streptopelia  decaocto)

Δεκαοχτούρα

 

 

 

 

14.   Πετροχελίδονο  (   Apus  apus )

Πετροχελίδονο

 

 

 

 

 

15.         Μελισσοφάγος   (  Merops  apiaster )

Μελισσοφάγος

 

 

 

 

 

16.      Αγροχελίδονο  (   Hirundo  rustica )

Αγροχελίδονο

 

 

 

 

 

17.   Καλογιάννος   (   Erithacus  rubecula  )  ή  Κοκκινολαίμης

Καλογιάννος

 

 

 

 

 

 

18.   Μαυροσκούφης  (   Sylvia  atricapilla )

μαυροσκουφης

 

 

 

 

 

19.   Κότσυφας   (   Turdus  merula )

Κότσυφας

 

 

 

 

 

20.   Κιτρινόλαιμος  φυλλοσκόπος  (   Phylloscopus  sibilatrix  )

Phylloscopus sibilatrix

 

 

 

 

 

21.   Μυγοχάφτης  (   Muscicapa  striata  )

μυγοχαφτης

 

 

 

 

 

 

22.  Μακρονούρης  (  Aegithalos  caudatus    )

Μακρονούρης

 

 

 

 

 

23.   Καλόγηρος  (   Parus  caeruleus )

Καλόγηρος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.   Αετομάχος  (   Lanius  collurio  )

αετομαχος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.   Κίσσα  (   Garrulus  glandarius )

Κισα

 

 

 

 

 

 

 

26.  Καρακάξα  (   Pica  pica )

Καρακαξα

 

 

 

 

 

 

27.  Σπουργίτης  (   Passer  domesticus)

Σπουργίτης

 

 

 

 

 

 

28.   Σπίνος  (   Fringilla   coelebs )

Σπίνος

 

 

 

 

 

29.   Φλώρος  (    Carduelis  chloris )

Φλώρος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.   Καρδερίνα  (  Carduelis carduelis  )

Καρδερίνα

 

 

 

 

 

 

 

 

31.   Διπλόσπινος  (   Coccothraustes  coccothraustes )

Διπλόσπινος

 

 

 

 

32. Μπεκάτσα

Μπεκάτσα

 

 

 

 

33. Κόραξ  ( Corvus  corax  )

Κόραξ

 

 

 

 

34. Ορτύκι  ( C0turnix  coturnix )

ορτυκι

 

 

 

 

 

                 Ικανοποιητικά   εκπροσωπούνται  επίσης  είδη  της  αλπικής  ζώνης  όπως :

  1. Σβανίστρα  (Tichodroma  muraria),

Tichodroma muraria

 

 

 

 

 

2.  Χιονόστρουθος  (Montifringilla  nivalis)

Montifringilla nivalis

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Χιονοψάλτης      (Prunella  collaris)   κ.λ.π.

χιονοψαλτης

 

 

 

 

 

ΕΡΠΕΤΑ ΤΟΥ  ΟΛΥΜΠΟΥ

 

Επίσης  υπάρχει μια ποικιλία  ερπετών  όπως  διάφορα είδη φιδιών, σαυρών  και  χελωνών. Τα πιο  κοινά  φίδια είναι :

1. H  Ελληνική  Οχιά . ( Vipera   ammodytes  meridionalis  )

οχια

 

 

 

 

 

 

 

2. H  Δεντρογαλιά   (  Hierophis  gemonensis  )

δεντρογαλια

 

 

 

 

 

 

3.  Σαΐτα

Σαϊτα

 

 

 

 

 

5.  Νερόφιδο

Νερόφιδο

 

 

ΑΜΦΙΒΙΑ  ΤΟΥ  ΟΛΥΜΠΟΥ

 

                 Τα αμφίβια    εκπροσωπούνται   από τις σαλαμάνδρες  και   τρίτωνες .

                  Επίσης  υπάρχουν  πολλά είδη εντόμων  (ιδιαίτερα  πεταλούδες ) αν και  αυτά δεν έχουν μελετηθεί ακόμη  αρκετά.

 

 

 

 

 

1. Σαλαμάνδρα  ( Salamandra  salamandra )

Σαλαμάνδρα

 

 

 

 

2.  Τρίτωνες    (Tritutus   macedonicus  )

Τρίτωνες

 

 

 

 

 

 

 

3. Κοινός  Βάτραχος  (Rana    graeca)

Κοινός Βάτραχος

 

 

 

 

 

4.  Σαύρα

σαύρα

cialis


Warning: sprintf(): Argument number must be greater than zero in /home/olympus/public_html/wp-content/themes/museum-core/comments.php on line 52